Ортопед-хирург Др. Николай Димитров

Това е сайта на Д-р Николай Димитров, Д.М., ортопед-хирург в Университетската болница по Ортопедия и травматология в Горна Баня - София.

Завършва Медицински университет в София през 1995г. От тогава работи в Университетската болница по ортопедия "Проф. Б. Бойчев" в Горна Баня – София. От 2012г. работи в Първа Ортопедична Клиника на болницата. Занимава се и с ендопротезиране на тазобедрената, колянната, раменната и лакетната стави, както и ставите на пръстите на ръката.

Придобива специалност по „Ортопедия и травматология“ – през 2003г. До тогава се занимава с детска ортопедия, както с оперативна дейност, така и с ехографска диагностика на тазобедрените стави при новородените – в тази област е един от първите, занимаващи се в страната.

Провежда дългосрочен стаж в Университетските болници на Париж – Франция през 2001 - 2002г. В този период задълбочено се усъвършенства в изучаване на раменната хирургия – пробемите на раменната става, особено раменната артроскопия, като модерен миниинвазивен метод на лечение, решаващ патологията , свързана с „вадещото се рамо”, „замръзналото, сковано рамо”, скъсванията на ротаторния маншон, болките, свързани с претоварвания на рамото и др.

От тогава се занимава и с артроскопия на колянната става – проблемите на менискусите и връзките на коляното.

По същото време специализира в Бордо – Франция на тема хирургичните проблеми на предното ходило - деформациите, като халукс валгус ("извит палец") и др.

От 2003г. работи в Клиниката по Хирургия на горния крайник в Университeтската болница. Занимава се с нестабилността на раменната, лакетната и гривнената стави, скъсванията на сухожилията и мускулите в областта на раменния пояс и горния крайник, счупванията на костите на горния крайник и последиците от тях, травмите на нервите и последиците от тях, счупванията и лезиите на връзковия апарат в областта на лакетната и гривнената стави, както и в областта на ръката, ендопротезиране на раменната и лакетната стави, както и ставите на пръстите.

През 2013г. защитава дисертация на тема „Руптурите на ротаторния маншон на рамото – артроскопско лечение” и придобива научна степен – Доктор по медицина.

Провел е дългосрочни специализации по артроскопия на раменната и колянната стави и хирургия на горния крайник в Париж, Бордо и Анси – Франция, Милано и Флоренция – Италия, Швейцария, Нейпълс – САЩ, Словения, Белград – Сърбия, Гърция, Полша. Специализирал е в Париж в областта на ехографската диагностика на проблемите на опорнодвигателния апарат.

Членство в медицински/научни дружества:

· Българската Асоциация по Ортопедия и травматология

· Българската Асоциация по Артроскопия и спортна травматология

· Българската Асоциация по Детска ортопедия

· Българската Асоциация по Хирургия на ръката и горния крайник

Create your personal site with