Научна степен на д-р Николай Димитров, д.м.

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СОФИЯ

КАТЕДРА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

УСБАЛО „ПРОФ. Б. БОЙЧЕВ” 

Д-р Николай Иванов Димитров

присъдена научна и образователна степен

“Доктор”

Дисертационен труд на тема

Артроскопско лечение на руптурите на
ротаторния маншон на рамото

 

 

 

 

 Create your personal site with